Incus og driftsselskapene arbeider systematisk med gjennomføringen av forbedringsprogrammene som skal sikre lønnsomhet.  

Den positive utviklingen i Scana Offshore, Scana Skarpenord og Scana Subsea fortsetter gjennom kvartalet og året, med vekst i både omsetning og resultat sammenlignet med fjoråret.

Inntektene hittil i år er 82 % høyere enn samme periode i 2018 og konsernet har en EBITDA på NOK 16 millioner, som er en forbedring på NOK 35 millioner. Konsernet leverer i kvartalet et positivt resultat før skatt på NOK 6 millioner sammenlignet med NOK – 19 millioner i tilsvarende periode 2018.  

-Vi har levert et kvartal og hittil i 2019 som viser kraftig forbedring i lønnsomhet og aktivitet for Incus, sammenlignet med fjoråret. Ambisjonene om videre vekst er til stede, oppsummerer en fornøyd konsernsjef Styrk Bekkenes. Han peker videre på at selskapet nå er i sluttfasen av en omfattende strategiprosess som selskapet har gjennomført. Den nye strategien skal bidra til en fortsatt positiv utvikling og sette en tydelig kurs for Incus og våre tilhørende datterselskaper.

-For Incus Investor ASA vil vi prioritere tiltak som forbedrer selskapenes konkurransekraft og attraktivitet for gjennom dette å øke konsernets lønnsomhetsgrad. Bekkenes vurderer markedsutsiktene som tilfredsstillende fremover. 

Vedlagt følger selskapets kvartalsrapport for 3.kvartal 2019 godkjent den 31.oktober 2019.

Kvartalsrapport Q3 2019

For ytterligere informasjon vennligst kontakt: 

Styrk Bekkenes, CEO INCUS Investor ASA, Mobil +47 40 40 35 20
Kjetil Flesjå, CFO INCUS Investor ASA, Mobil: +47 90 04 12 13