Børsmelding
 / februar 10, 2020

Gjennom datterselskapet Scana Subsea er Incus Investor tildelt en kontrakt på produksjon av komponenter for stigerørssystemer for et flytende plattformprosjekt i Mexicogulfen.

Kontrakten er en sterk anerkjennelse av selskapets kontinuerlige produktutvikling innen lange stigerør komponenter med høy strekkfasthet, til bruk for feltutbygginger på dypt vann.

Ordreverdien er på ca. 14 millioner svenske kroner. Produksjonen starter umiddelbart og leveransen vil skje fra 3. kvartal 2020 til 1. kvartal 2021.

Markedet ute er i vekst. Ser vi på markedssegmentene innen olje og gass industrien, er det subsea som vinner som følge av et sterkt voksene dypvannsmarked – samt økende bruk av subsea-teknologi til å trekke inn nye brønner til eksisterende plattformer. Scana Subsea har hatt en veldig god start på 2020, og har nå en solid ordrereserve på ca.100 millioner svenske kroner.

——————
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

  • Styrk Bekkenes, administrerende direktør, Incus Investor ASA, tlf. +47 40 40 35 20
  • Peter Jansson, administrerende direktør, Scana Subsea AB, tlf. +46 550 25392

Scana Subsea er et av de mest erfarne spesialistbedriftene i verden innen smidde stigerørsapplikasjoner for olje- og gassindustrien. Selskapet eies av den industrielle investoren Incus Investor, som er notert på Oslo Børs og eier flere anerkjente porteføljeselskaper.