Børsmelding
 / februar 29, 2020

Den positive utviklingen i Scana Offshore, Scana Skarpenord og Scana Subsea fortsetter, med kraftig vekst i både omsetning og resultat sammenlignet med fjoråret.

Inntektene i 2019 er 63 % høyere enn i 2018 og konsernet rapporterer en EBITDA på NOK 11 millioner, noe som representerer en forbedring på NOK 23 millioner mot 2018. Konsernet leverer for året et positivt resultat etter skatt på NOK 3 millioner (-13).

Fjerde kvartal, som er preget av en del spesielle kostnader, kom inn med inntekter på NOK 85 millioner (70) og en EBITDA på NOK -5 millioner. 

-Vi har levert et 2019 som viser kraftig forbedring i lønnsomhet og aktivitet for Incus sammenlignet med fjoråret. Ambisjonene om videre vekst er til stede, oppsummerer en fornøyd konsernsjef Styrk Bekkenes. Han peker videre på at selskapet nå er i sluttfasen av en omfattende strategiprosess som selskapet har gjennomført. Den nye strategien skal bidra til en fortsatt positiv utvikling og sette en tydelig kurs for Incus og våre tilhørende datterselskaper. 

-For Incus Investor ASA vil vi prioritere tiltak som forbedrer selskapenes konkurransekraft og attraktivitet for gjennom dette å øke konsernets lønnsomhetsgrad. Bekkenes vurderer markedsutsiktene som tilfredsstillende fremover. 

Vedlagt følger selskapets rapport for 4.kvartal og foreløpig helår 2019, godkjent den 28. februar 2020. 

Kvartalsrapport Q4, 2019

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:

Styrk Bekkenes, CEO INCUS Investor ASA, Mobil +47 40 40 35 20
Kjetil Flesjå, CFO INCUS Investor ASA, Mobil: +47 90 04 12 13