Incus Investor ASA («Incus» eller «Selskapet) har inngått avtale om å forlenge sine lån- og kredittfasiliteter med eksisterende banksyndikat bestående av DNB, Nordea og Handelsbanken. Avtalen løper med avdragsfrihet og har løpetid frem til 1. april 2021.

Rammen for kassekreditt vil bli justert til NOK 15 millioner og garantirammen nedjusteres delvis ifb. utløp av løpende garantier.

Fasiliteten inneholder en likviditetscovenant på NOK 10 millioner, og en EBITDA covenant basert på rullerende 12 måneders EBITDA med kvartalsvis måling.

Samtidig har Selskapet forlenget avtalen med en gruppe av Selskapets største aksjonærer (Camar AS, Krefting AS, Stolen AS, International Oilfield Services AS, Spectatio Finans AS, Høiland Holding AS, Clean Ship AS, Panda AS) på NOK 30 000 000 med avdragsfrihet og løpetid frem til 2. april 2021 på samme vilkår som tidligere meldt.

Rentebærende gjeld var ved utgangen av 2019 NOK 75 millioner, som er redusert med NOK 84 millioner i 2019. Styret og ledelsen vil nå fremover jobbe med strategiprosessen for å få på plass en robust plattform for fremtiden.

For ytterligere informasjon kontakt:

Styrk Bekkenes CEO, Incus Investor Mob: +47 40 40 35 20 styrk.bekkenes@incusinvestor.com
Kjetil Flesjå CFO, Incus Investor Mob: +47 90 04 12 13 kjetil.flesja@incusinvestor.com