Vedlagt følger innkalling til ordinær generalforsamling 2020. Ordinær generalforsamlingen vil holdes kl. 10:00 den 8. mai 2020 i selskapets lokaler, Strandkaien 2, Stavanger.

All informasjon knyttet til ordinær generalforsamling er tilgjengelig på INCUS hjemmeside.
Innkallingen vil også bli sendt til Selskapets aksjonærer.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Kjetil Flesjå, CFO INCUS Investor ASA, mobil: +47 900 41 213