Kværner ASA har tildelt Incus-eide Scana Offshore AS kontrakt på levering av forankringskomponenter til Hywind Tampen, Equinors nye havvindanlegg. Kontrakten er Scana Offshores første skikkelige feste i markedet for flytende vindkraft.

Leveransen fra Scana Offshore består av 33 såkalte skrogbraketter (hull brackets), som benyttes til å feste forankringsliner til skrogene på de totalt 11 havvindmøllene som utgjør Hywind Tampen. Selskapet skal også levere et ROV-verktøy for eventuell utskiftning av forankringslinene. 

Selskapet har de siste fire årene justert strategien inn mot det grønne skiftet. Fra å være en ren leverandør av utstyr til olje- og gassindustrien, fokuserer selskapet nå i større grad på fiskeoppdrett og flytende vindkraft. Leveransen til havvindanlegget Hywind Tampen er den første store forankringskontrakten Scana Offshore sikrer seg i dette markedssegmentet.

For Scana Offshore starter Hywind Tampen-prosjektet umiddelbart, og forankringsutstyret skal leveres til Kværner i løpet av våren 2021.


For mer informasjon, vennligst kontakt

Styrk Bekkenes | CEO i Incus Investor | +47 40 40 35 20 | styrk.bekkenes@incusinvestor.com
Torkjell Lisland | MD i Scana Offshore | Phone: +47 46 91 80 44 | torkjell.lisland@scana.no

Fakta Scana Offshore AS og Incus Investor ASA
Scana Offshore AS leverer innovative systemløsninger innen forankring til olje & gass, fiskeoppdrett og flytende vindkraft. Selskapet har hovedkontor i Vestby i Norge. Scana Offshore er heleid av Incus Investor ASA som er notert på Oslo Børs OSEBX.

Les mer om Scana Offshore og Incus Investor på www.scanaoffshore.no og  www.incusinvestor.com