Børsmelding, News
 / april 28, 2020

Vedlagt følger selskapets årsrapport for 2019. 

Incus Investor ASA, Årsrapport 2019

For ytterligere informasjon vennligst kontakt: 

Styrk Bekkenes,CEO INCUS Investor ASA, Mobil +47 40 40 35 20 
Kjetil Flesjå, CFO INCUS Investor ASA, Mobil: +47 90 04 12 13 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.