Vedlagt er protokoll og deltakerliste fra ordinær generalforsamling i INCUS Investor ASA 8. mai 2020.


For ytterligere informasjon vennligst kontakt:

Styrk Bekkenes, CEO INCUS Investor ASA, Mobil +47 40 40 35 20
Kjetil Flesjå, CFO INCUS Investor ASA, Mobil: +47 90 04 12 13