Den positive utviklingen fortsetter for Scana Offshore og Scana Subsea, med vekst i både ordreinngang hittil i år og i lønnsomhet sammenlignet med fjoråret.

Inntektene i kvartalet faller med 2 % i forhold til samme periode i 2018 og konsernet rapporterer en EBITDA på NOK 2 millioner (sammenlignet med NOK 0,-  i tilsvarende kvartal 2018). Slutten av kvartalet er påvirket av oljepriskollaps og Corona pandemien.

Scana Offshore og Scana Subsea har vunnet flere signinfikante kontrakter hittil i år.

Konsernets bank fasiliteter og aksjonærlån er forlenget 12 måneder.

-Vi har levert et kvartal som viser aktitivtet på nivå som fjoråret, men en forbedring i lønnsomhet sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2018 sier CEO Styrk Bekkenes. Høy ordreinngang sikrer god aktivitet for flere av selskapene fremover.

Han peker videre på at konsernet nå er i sluttfasen av en omfattende strategiprosess som nå vil implementeres. Den nye strategien skal bidra til en fortsatt positiv utvikling og sette en tydelig kurs for Incus og våre tilhørende datterselskaper.

-For Incus Investor ASA vil vi prioritere tiltak som forbedrer selskapenes konkurransekraft og attraktivitet for gjennom dette å øke konsernets lønnsomhetsgrad.

Vedlagt følger selskapets rapport for 1.kvartal 2020, godkjent den 8. mai 2020.


For ytterligere informasjon vennligst kontakt:

Styrk Bekkenes, CEO INCUS Investor ASA, Mobil +47 40 40 35 20
Kjetil Flesjå, CFO INCUS Investor ASA, Mobil: +47 90 04 12 13