Børsmelding
 / mai 12, 2020

Investeringsselskapet Incus Investor skifter navn til Scana ASA, staker ut en ny kurs og flytter hovedkontor til Bergen.

Gjennom sine datterselskaper har Incus Investor forvaltet en bred nordisk industrihistorie som strekker seg flere hundre år tilbake i tid. Som et ledd i selskapets nye strategi tas Scana navnet tilbake samtidig som hovedkontoret flytter til Bergen for å komme nærmere den maritime klyngen.

Sterkt maritimt DNA

Mange drar nok kjensel på Scana-navnet. Ikke bare het Incus Investors forløper Scana Industrier, men en rekke nåværende og tidligere datterselskaper har også hatt Scana som en del av navnet sitt.

– Når vi nå tar tilbake Scana-navnet, legger vi bak oss noen vanskelige år som Incus Investor og ser fram til en ny giv tuftet på den stolte bakgrunnen vår. Historisk sett har vi vært posisjonert tyngre innen stål- og tungindustri, men Scana har også sterk kompetanse og et tydelig DNA fra den maritime bransjen. Det er dette DNA-et vi har valgt å bygge selskapets nye plattform på, og satsingen styrkes av at Scanas maritime produkter og tjenester allerede har et godt renomme ute blant kundene, poengterer administrerende direktør Styrk Bekkenes.

Flytter hovedkontoret til Bergen

Som en del av profilendringen vil selskapet flytte Scanas hovedkontor fra Stavanger til Bergen.

— På den måten kommer vi tettere på et større maritimt cluster i en viktig brytningstid for bransjens fremtid, med bedre tilgang til kompetansen vi trenger når vi skal vokse og utvikle oss videre. Vi vil gjennom en slik flytting også tilpasse morselskapets kostnader til dagens aktivitetsnivå, sier Bekkenes.

——-

Kort om Scanas datterselskaper:

Scana Skarpenord:
En ledende internasjonal leverandør av ventilstyresystemer.

Scana Subsea:
En av de mest erfarne spesialistbedriftene i verden på stigerørsapplikasjoner til olje- og gassindustrien.

Scana Offshore:
Leverandør av innovative forankrings- og lastesystemer til markedssegmenter som olje og gass, fiskeoppdrett og flytende vind.