Børsmelding
 / mai 30, 2020

Finansdirektør Kjetil Flesjå har meddelt at han vil forlate Scana ASA.
Flesjå har vært finansdirektør i Scana ASA i 9 år, og vil fratre med virkning fra 30. november 2020.

For spørsmål, kontakt:
Scana (tidl. Incus Investor) | Styrk Bekkenes | CEO/Konserndirektør | styrk.bekkenes@scana.no | +47 40 40 35 20