Børsmelding
 / juni 9, 2020

Kjetil Flesjå har 9.juni 2020 solgt 106.501 aksjer i Scana ASA til en gjennomsnittskurs på NOK 0,87 og eier etter salget ingen aksjer i selskapet.

Kjetil Flesjå er CFO i selskapet og primærinnsider.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt: Styrk Bekkenes, CEO Scana ASA, mobil: +47 40403520