Børsmelding
 / juni 30, 2020

Med referanse til vedtak i ordinær generalforsamling 2020 om å spleise aksjen (10 til 1) har selskapet i dag kjøpt 6000 aksjer til kurs 0,87 kroner som et ledd i effektueringen spleisen.
Selskapet har etter kjøpet 6461 egne aksjer.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Styrk Bekkenes | CEO | Mobil +47 40 40 35 20