Børsmelding
 / oktober 7, 2020

Scana har inngått avtale om ny finansiering med DNB i Bergen for å realisere ny strategi og understøtte vekst. Ny finansiering består av en løpende kredittfasilitet på NOK 53.000.000 og en garantiramme på NOK 45.000.000. Syndikatlånet som tilbake i 2013 var på ca 500 MNOK vil med dette bli innfridd.

I forbindelse med refinansieringen er det inngått ny avtale knyttet til aksjonærlånet der hovedendringen er forfallsdato som er satt til 10. oktober 2021.

Fundamentet for å levere på vår maritime strategi er nå på plass med hovedkontor i Bergen og en bankforbindelse som har god forståelse for de maritime næringene.

Styrk Bekkenes, CEO

– Rendyrker den  maritime satsingen

– Vi er nå i startgropa med å bygge opp Scana ASA til å bli et norsk, børsnotert industriselskap med fokus på utstyr og servicetjenester til den globale skipsnæringen og olje- og gassindustrien. Først og fremst skal vi dyrke og bygge videre på de tre gode maritime porteføljeselskapene vi har i dag,  Skarpenord, Subseatec og Seasystems. Vi skal også ta del i oppkjøp og konsolideringer, med sikte på å bygge og videreutvikle sterke maritime merkevarer. Våre analyser viser at det er store vekstmuligheter og mye ugjort på konsolideringssiden innen maritim sektor – en bransje vi kjenner godt fra før, sier administrerende direktør, Styrk Bekkenes.