Børsmelding
 / oktober 30, 2020
Scana video preview

Fortsatt sterk ordreinngang og høye marginer i kvartalet. Ny finansieringsavtale gir bra fundament for videre vekst.

De finansielle resultatene for Scana i tredje kvartal er sterke til tross for redusert omsetning med bakgrunn i Covid-19 og redusert oljepris. Kvartalet viser at grepene som er tatt på kostnadssiden får ønsket effekt og at det er god prosjektgjennomføring i porteføljeselskapene.

Samlede inntekter for kvartalet var på NOK 65 millioner som er en reduksjon på 28% målt mot tredje kvartal 2019. EBITDA var på NOK 15 millioner som er en forbedring på 50% fra tredje kvartal 2019. Den viktigste årsaken til marginforbedringen er Seasystems som har sluttført større prosjekter og løst opp risikoavsetninger.

Ved utgangen av kvartalet var ordrereserven på NOK 304 millioner som er 51% høyere enn tredje kvartal for 2019. Økningen i ordrereserven tilskrives i hovedsak en betydelig kontrakt på forankringsutstyr til to flytende lagringsenheter for LNG. Ordreboken gir god visibilitet for kommende kvartaler og inneholder strategisk viktig prosjekt innenfor havvind.

Vedvarende positive resultater og god ordrebok i Seasystems og Subseatec gir grunnlag for å balanseføre utsatte skattefordeler som tidligere ikke har vært balanseført. Dette gir en negativ skattekostnad i kvartalet på NOK 33 millioner med tilsvarende styrking av bokført egenkapital som pr 30. september 2020 er på 25,9%.

Ny finansieringsavtale for konsernet ble inngått 7. oktober 2020. Syndikatlånet vil bli innfridd i Q4 og erstattes med en løpende kredittfasilitet på NOK 53 millioner. Videre er det etablert en garantiramme på NOK 45 millioner.

Scana ASA har videre besluttet å starte en vurdering av hvilke muligheter som ligger i eierskapet til datterselskapet Seasystems AS.

Covid 19 og lav oljepris påvirker selskapets markeder spesielt på nybygg der man ser at prosjekter skyves ut i tid, men administrerende direktør Styrk Bekkenes er veldig tilfreds med at selskapene leverer gode resultater i disse krevende tider og har klart å bygge en god ordrebok og sikret viktige kontrakter i kvartalet. Ny finansieringsavtale som kom på plass i oktober gir et godt fundament for å understøtte videre vekst.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:

Styrk Bekkenes | CEO | +47 40 40 35 20
Torvald Ulland Reiestad | CFO | +47 97 98 78 95