Børsmelding
 / februar 26, 2021
Ordrereserven ved inngangen til 2021 er opp 56% fra fjoråret. Refinansiering og siste eiendomssalg gjennomført.

De finansielle resultatene for Scana i fjerde kvartal er sterke til tross for et krevende marked som følge av Covid-19 og redusert oljepris. Kvartalet viser at grepene som er tatt på kostnadssiden får ønsket effekt og at det er god prosjektgjennomføring i porteføljeselskapene.

Samlede inntekter for kvartalet var på NOK 94 millioner, en økning på 11% målt mot fjerde kvartal 2019. EBITDA var på NOK 13 millioner, en forbedring på 360% fra fjerde kvartal 2019. Den viktigste årsaken til marginforbedringen er realisasjon av eiendom med samlet gevinst på NOK 12 millioner.

Ved utgangen av kvartalet var ordrereserven på NOK 220 millioner, noe som er 56% høyere enn i fjerde kvartal 2019. Ordreboken gir god visibilitet for kommende kvartaler og inneholder strategisk viktige prosjekt innenfor havvind. Ordreinngangen er i kvartalet preget av at prosjekter skyves ut i tid som følge av Covid-19, og konsernet har en sterk ordrebok inn i 2021.

Etter balansedato har Skarpenord signert ordre knyttet til oppgradering av ventilstyringssystemer til produksjonsskipet «Jotun» med en forventet samlet leveranse på ca. NOK 30 millioner. I tillegg har Subseatec signert flere stigrørskontrakter med total kontraktsverdi på rundt SEK 15 millioner. Leveransene er planlagt å starte umiddelbart, og vil pågå fra tredje kvartal 2021 til første kvartal 2022.

Refinansiering av konsernet ble gjennomført i Q4 der syndikatlånet ble innfridd og erstattet med en løpende kredittfasilitet som etter eiendomssalg er på NOK 40 millioner. Med positiv kontantstrøm fra drift på NOK 16 millioner i kvartalet er likviditetsreserven til konsernet på NOK 51 millioner ved årsslutt.

Scana har en vekststrategi som innebærer organisk vekst og vekst gjennom transaksjoner. Som følge av Covid-19 er det krevende å gjennomføre gode transaksjonsprosesser før reiserestriksjonene blir lettet. En konsekvens av dette er at transaksjonsprosesser vil ta mer tid, noe som også er gjeldende for vurderingen av strategiske muligheter for eierskapet til Seasystems.

Covid-19 og lav oljepris påvirker selskapets markeder spesielt på nybygg, der man ser at prosjekter skyves ut i tid. Administrerende direktør Styrk Bekkenes er likevel svært tilfreds med at selskapene leverer gode resultater i disse krevende tider, og at de har en sterk ordrebok inn i 2021 som gir grunnlag for vekst.
For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Styrk Bekkenes | CEO | +47 40 40 35 20
Torvald Ulland Reiestad | CFO | +47 97 98 78 95