Børsmelding
 / mars 26, 2021
Scana har bygd et godt fundament for videre vekst.

Scana viser sterke, finansielle resultat for fjoråret, en omsetning på NOK 318 millioner og en EBITDA på NOK 35 millioner.

Fra Q4-rapporten er netto finans økt med NOK 0,8 millioner som følge av bedret resultat i tilknyttet selskap med tilsvarende økning i bokført egenkapital.

Vedlagt følger selskapets årsrapport for 2020.