News
 / april 15, 2021
Fra olje og gass til bærekraft.

Tilbake i 2015 tok Seasystems en beslutning om at selskapts fremtid ville være avhengig av å benytte 25 års erfaring innen olje og gass sektoren også i alternative markeder med behov for den samme kompetansen innen forankring.

Fiskeoppdrett og offshore vind, med solide røtter i norske maritime tradisjoner, var et naturlig valg. Innen fiskeoppdrett, gjennom utviklingskonsesjonene fra staten, har flere store nye prosjekter blitt realisert, og Seasystems har hatt viktige forankringskontrakter på flere av disse.

Flytende vindkraft, som forventes å bli et enormt skritt for redusere CO2 utslipp, er nok et satsningsområde. Seasystems har jobbet strategisk i flere år og dette har resultert i internasjonale engineering-kontrakter, deltagelse i forskningsprosjekter, men viktigst av alt, fysiske leveranser av forankrings utstyr til Equinor’s Hywind Tampen prosjekt.
Innen bunnfast vind, et nytt marked for Seasystems jobbes det med avanserte sjøsikringssystemer for transport av konstruksjoner i mange hundre tonns-klassen. Målet er å redusere håndteringstiden av konstruksjonene, behov for mannskap på dekk og ikke minst sikkerheten til mannskapet. Produktene baserer seg på nødfrakoblingsutstyr for forankringsløsninger med over 20 års driftstid.

Seasystems sin filosofi er å hjelpe eiere av flytende konstruksjoner med å redusere de totale kostnadene, både investerings- og driftskostnadene.Gjennom et nettverk med høyt kompetente partnere, samt høy intern kompetanse, er vi i stand til å ta på oss store og kompliserte oppdrag. En effektiv og lettbeint organisasjon gjør videre at kostnadene holdes på et internasjonalt konkurransesyktig nivå.

Olje og gass kommer fortsatt til å være et viktig marked de neste årene, inntil det bærekraftige markedet blir stort nok. Kompetanse, som er vår viktigste verdi, må beholdes, økes og foredles for å fortsatt være en attraktiv arbeidsplass og internasjonal leverandør.
Torkjell Lisland
Managing Director | Seasystems AS