Børsmelding
 / oktober 29, 2021
Posisjonering for vekst innen nye markedsområder.

Scana har levert et tredjekvartal der samtlige segmenter leverer positiv EBITDA. Målt mot fjoråret er EBITDA redusert hovedsakelig som følge av at Seasystems i Q3 20 avsluttet større prosjekter med oppløsning av risikoavsetninger.

Fokus på grønne markedsområder har posisjonert Scana for spennende prosjekter innen blant annet LNG, havbruk og fornybare energikilder som tidevannskraft som forventes å materialisere seg til ordrer i de kommende kvartalene.

Nøkkeltall for tredjekvartal ble som følger:

  • Inntekter NOK 61 millioner i Q3 (-6% fra Q3 20)
  • EBITDA NOK 3 millioner i Q3 ( – 79% fra Q3 20)
  • Ordrereserve NOK 98 millioner i Q3 (-65% fra Q3 20)
  • Netto rentebærende gjeld NOK 20 millioner (-32% fra Q3 20)


Vi har hatt et kvartal med høy aktivitet der leveranse til Hywind Tampen var en viktig milepæl. Til tross for lavere ordreinngang enn forventet har fokus på nye markedsområder gitt resultater der man har bidratt med forankringsløsninger til tidevannskraft samt man etter kvartalslutt har fått ny kontrakt innen LNG.

Videre har man jobbet aktivt for å levere på strategien om vekst gjennom M&A der vi fokuserer på dekarbonisering av shipping- og offshorevirksomhet for å forsterke Scana sin posisjon innen bærekraftige markeder sier CEO Styrk Bekkenes.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Styrk Bekkenes | CEO | +47 40 40 35 20
Torvald Ulland Reiestad | CFO | +47 97 98 78 95