Børsmelding
 / desember 15, 2021

Dato for når vilkårene for emisjonen ble annonsert: 15. desember 2021

Siste dag inklusive: 15. desember 2021

Ex-dato: 16. desember 2021

Record date (eierregisterdato): 17. desember 2021

Vedtaksdato: Reparasjonsemisjonen er betinget av at Selskapets ekstraordinære generalforsamling, som vil avholdes på eller omkring 6. januar 2022, beslutter å gi styret fullmakt til å gjennomføre reparasjonsemisjonen, styrets beslutning om å gjennomføre reparasjonsemisjonen og utstede nye aksjer i Selskapet og offentliggjøring av et prospekt godkjent av Finanstilsynet.

Maksimum antall nye aksjer: 50 000 000

Tegningskurs: NOK 1,40 er aksje

Øvrig informasjon (valgfritt): Styret kan beslutte å kansellere reparasjonsemisjonen dersom kursen på Selskapets aksjer faller under tegningskursen i perioden frem mot start av tegningsperioden i reparasjonsemisjonen.

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.