Børsmelding
 / desember 16, 2021

Det vises til børsmeldinger fra Scana ASA 15. desember 2021 om gjennomføring av rettet emisjon og nøkkelinformasjon ved reparasjonsemisjon. Aksjen handler ex. retten til å delta i reparasjonsemisjonen i dag.