Børsmelding
 / desember 16, 2021

Det vises til børsmelding fra Scana ASA («Selskapet») 15. desember 2021 vedrørende plassering av rettet emisjon på NOK 400 millioner til kurs NOK 1,40 (den «Rettede Emisjonen»).

Endelig gjennomføring av den Rettede Emisjonen etter oppfyllelse av vilkårene angitt i børsmeldingen vil medføre at enkelte aksjonærers eierandeler i Selskapet vil overstige eller falle under flaggegrenser som følger av verdipapirhandelloven § 4-2.

Sirena II AS ble tildelt 25 000 000 nye aksjer og vil eie 25 000 000 aksjer i Selskapet, tilsvarende en eierandel på 6,35 %, og vil derved passere flaggegrensen på 5 %. Sammen med sitt nærstående selskap Lilje AS, som ble tildelt 7 142 857 nye aksjer, vil Sirena II eie totalt 32 142 857 aksjer i Selskapet, tilsvarende en samlet eierandel på 8,17 %.

Krefting AS ble tildelt 11 432 148 nye aksjer og vil eie 24 460 313 aksjer i Selskapet, tilsvarende en eierandel på 6,22 %. Sammen med sitt nærstående selskap Clean Ship AS, som ble tildelt 1 178 337 aksjer, vil Krefting AS eie totalt 25 638 650 aksjer i Selskapet, og vil få sin eierandel utvannet til 6,52 %, under flaggegrensen på 10 %.

Spectatio AS eier 5 647 500 aksjer i Selskapet, og vil få sin eierandel utvannet til 1,44%, under flaggegrensen på 5 %. Camar AS eier 12 342 548 aksjer i Selskapet, og vil få sin eierandel utvannet til 3,14 %, under flaggegrensen på 5 %.

International Oilfield Services AS eier 6 198 852 aksjer i Selskapet, og det nærstående selskapet Panda AS 1 000 000 aksjer i Selskapet, og vil få sin samlede eierandel utvannet til 1,83 %, under flaggegrensen på 5 %. Stolen AS eier 5 631 040 aksjer i Selskapet, og vil få sin eierandel utvannet til 2,22 %, under flaggegrensen på 5 %.

Denne informasjonen er underlagt pliktene for offentliggjøring som følger av verdipapirhandelloven § 5-12, jf. verdipapirhandelloven § 4-2.