Børsmelding
 / desember 16, 2021
Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Scana ASA («Scana» eller «selskapet») den 6. januar 2022 kl. 0900.

På grunn av den ekstraordinære situasjonen med Covid-19, og i lys av de møteanbefalinger og restriksjoner som er innført, vil generalforsamlingen avholdes digitalt. All informasjon knyttet til ordinær generalforsamling er tilgjengelig på Scana’s hjemmeside www.scana.no Innkallingen vil også bli sendt til Selskapets aksjonærer.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt: Torvald Ulland Reiestad | CFO | +47 979 87 895