Børsmelding
 / desember 16, 2021

Det vises til melding fra Scana ASA 15. desember 2021 om gjennomføring av rettet emisjon. Følgende primærinnsidere tegnet og blitt tildelt aksjer betinget av endelig gjennomføring av rettede emisjonen som angitt nedenfor:

Styrk Bekkenes, CEO, har gjennom nærstående selskap Bekkenes AS blitt tildelt 2 428 571 aksjer til kurs NOK 1.40 med samlet transaksjonsbeløp på NOK 3 399 999,40

Torvald Ulland Reiestad, CFO, har blitt tildelt 158 571 aksjer til kurs NOK 1.40 med samlet transaksjonsbeløp på NOK 221 999,40

Dag Schjerven, styreleder, har blitt tildelt 476 185 aksjer til kurs NOK 1.40 med samlet transaksjonsbeløp på NOK 666 659,00.

Margaret Hystad, styremedlem, har gjennom nærstående selskap Karmsund Kapital AS blitt tildelt 730 391 aksjer til kurs NOK 1.40 med et samlet transaksjonsbeløp på NOK 1 022 547,40.

Selskapet har LEI nr. 5967007LIEEXZXI6WO83 og Bankens aksjer har ISIN-kode NO0003053308.

Se vedlagte skjemaer for nærmere opplysninger vedrørende den enkelte primærinnsiders handel.