Børsmelding
 / desember 23, 2021

Bergen, 23. desember 2021. Det vises til børsmelding 15. desember 2021 fra Scana ASA (OSE: SCANA) («Scana») om kjøp av alle aksjene i PSW Holding I AS, som er morselskapet i PSW Group.

PSW Power & Automation som inngår i PSW Group, har i dag signert avtale om kjøp av 100% av aksjene i Trans Construction AS, basert på en egenkapitalverdi på 25 millioner kroner, Transaksjonen er betinget av tilfredsstillende due diligence som forventes sluttført innen 31. januar 2022.

Trans Construction AS er et ledende engineering-selskap med lange tradisjoner, som har spesialisert seg på design og produksjon av E-House-moduler til maritim-, offshore- og landbasert industri. Ved å innlemme Trans Construction ser PSW Group godt potensiale for synergier og muligheter til å ta steget inn i nye markeder. Oppkjøpet danner også grunnlag for økte markedsandeler innen modulbaserte enheter for batterisystemer, hydrogen kraftsystemer, landstrømsystemer og E-house- moduler for offshore wind.

Gjennomføring av Scanas oppkjøp av PSW Group er betinget av vanlige vilkår, herunder, men ikke begrenset til, vedtakelse av den rettede emisjonen børsmeldt 15. desember 2021 i ekstraordinær generalforsamling 6. januar 2022, oppgjør og gjennomføring av den rettede emisjonen, kredittgodkjennelse for bankfasiliteten og fortsatt notering på Oslo Børs.

For ytterligere informasjon eller kontakt:

Styrk Bekkenes CEO

Scana ASA

E: styrk.bekkenes@scana

T: 404 03 520

Oddbjørn Haukøy CEO,

PSW Group

E: obh@psw.no

T: 911 71 914

Eirik Sørensen, GM

PSW Power & Automation AS

E: esor@psw.no

T: 936 78 233

Scana i korte trekk

Scana er morselskapet for en gruppe sterke utstyrs- og tjenesteleverandører til den maritime industrien. scana.no

PSW Group i korte trekk

PSW Group er en leverandør av produkter, systemer og tjenester til energi- og maritim industri. Selskapets multidisiplinkompetanse, toppmoderne fasiliteter og strategiske partnerskap gjør det i stand til å møte bransjekrav og kunders utfordringer med sikre, pålitelige og kostnadseffektive løsninger. psw.no