Børsmelding
 / januar 6, 2022
PSW Power & Automation tildelt kontrakt av Havnekraft AS.

Bergen, 23. desember 2021. Det vises til børsmelding 15. desember 2021 fra Scana ASA (OSE: SCANA) («Scana») om kjøp av alle aksjene i PSW Holding I AS, som er morselskapet i PSW Group.

Ågotnes 06.01.2022

PSW Power & Automation som inngår i PSW Group, har i dag sikret nok en viktig ordre for selskapet.

Havnekraft AS, eid av Haugaland Kraft og Karmsund Havn, har tildelt PSW Power & Automation kontrakten på et høyspent landstrømanlegg på opptil 16 MVA iht. IEC 80005-1.  Kontrakten inkluderer oppbygging av teknisk løsning og infrastruktur som gjør det mulig med lavspenttilkobling på samme anlegg for andre typer skip utenfor cruisesesongen. PSW designer, sammenstiller og tester det komplette anlegget i sine fasiliteter på Ågotnes, før det fraktes til Haugesund for installasjon og igangkjøring.

Havnekraft AS skal etablere et høyspent landstrøm system for cruise skip i Haugesund. Anlegget vill i tillegg kunne brukes utenom cruise sesongen til andre typer fartøy noe som gir en svært fleksibel løsning til havnen og besøkende skip. Planlagt levering av anlegget er utgangen av 2022.

«Dette er en betydelig kontrakt for oss og bekrefter PSWs unike posisjon innenfor det grønne skiftet. Vi er stolte over å være en bidragsyter til enda en grønn havn i Norge,» sier daglig leder i PSW Power & Automation, Eirik Sørensen. Kontraktssum er ca. 36 Mnok med levering i slutten av 2022.

Gjennomføring av Scanas oppkjøp av PSW Group er betinget av vanlige vilkår, herunder, men ikke begrenset til, vedtakelse av den rettede emisjonen børsmeldt 15. desember 2021 i ekstraordinær generalforsamling 6. januar 2022, oppgjør og gjennomføring av den rettede emisjonen, kredittgodkjennelse for bankfasiliteten og fortsatt notering på Oslo Børs.

For ytterligere informasjon eller kontakt:

Styrk Bekkenes CEO
Scana ASA
E: styrk.bekkenes@scana
T: 404 03 520

Oddbjørn Haukøy CEO,
PSW Group
E: obh@psw.no
T: 911 71 914

Eirik Sørensen, GM
PSW Power & Automation AS
E: esor@psw.no
T: 936 78 233


PSW Group i korte trekk
PSW Group er en leverandør av produkter, systemer og tjenester til energi- og maritim industri. Selskapets multidisiplinkompetanse, toppmoderne fasiliteter og strategiske partnerskap gjør det i stand til å møte bransjekrav og kunders utfordringer med sikre, pålitelige og kostnadseffektive løsninger. www.psw.no

Photo credit: Karmsund Havn