Bærekraft

Høsten 2015 vedtok FN bærekraftsmålene. Disse 17 målene skal alle verdens land sørge for at vi når innen 2030.

Scana bruker denne felles arbeidsplanen for å bidra til en mer bærekraftig planet. Scana har plukket fire mål som selskapet vil ha full fokus på. Scana vil ta ansvar og bidra til å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene innen 2030.

Likestilling mellom kjønnene

  • Scana (og portefølje selskapene) har fokus på likestilling og styrke jenter og kvinners stilling i samfunnet generelt.
  • Scana (og portefølje selskapene) søker aktivt likestilling gjennom sysselsetting av begge kjønn. Begge kjønn skal ha like rettigheter.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

  • Scana (og portefølje selskapene) fremmer varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.
  • Scana (og portefølje selskapene) er ansvarlige og har fokus på utvikling av sine ansatte.

Ansvarlig forbruk og produksjon

  • Alt stål som er brukt av Subseatec er resirkulert. Høg kvalitet på produkta fører til lang levetid.
  • Scana (og portefølje selskapene) skal drive en miljøvennlige, profesjonelle og sikre bedrifter.
  • Skarpenord bruker fornybar energi i produksjonen og vil legge vekt på at underleverandører gjør det samme.
  • Bearbeiding av aktuatorer lager stålrester, Skarpenord sørger for at stålet resirkuleres.

Stoppe klimaendringene

  • Scana oppfordrer porteføljeselskapene til å utvikle bærekraftige produkt some er så “rene” som mulig. Alle våre selskap jobber aktivt for å begrense utslipp, avfall til deponier og andre negative miljøpåvirkninger.
  • Flytende vind kan være den neste bølgen innen fornybar energi – og Seasystems er unikt posisjonert for å spille er viktig rolle i denne bransjen.

Scana støtter frivillige organisasjoner

Scana forsyner en bærekraftig fremtid