Bærekraft

Høsten 2015 vedtok FN bærekraftsmålene. Disse 17 målene skal alle verdens land sørge for at vi når innen 2030. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene innen 2030. Scana er stolte over å ta del i arbeidet og være en del av en global organisasjon som setter fokus på samfunnsansvar og bærekraft. 

Scana har valgt å fokusere på fire av FNs bærekraftsmål.

Scana vil ta ansvar og bidra til å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene innen 2030.