Scana tar ansvar

Som et globalt selskap er vi opptatt av åpenhet, å være pålitelige og vi respekterer internasjonale avtaler og lokal lovgivning der vi opererer. Vi er også inspirert og drevet av global innsats for å løse noen av verdens mest presserende problemer.

Vår strategi kan sammenfattes i følgende punkter:

5. Likestilling mellom kjønnene

 • Scana (og portefølje selskapene) har fokus på likestilling og styrke jenter og kvinners stilling i samfunnet generelt.
 • Scana (og portefølje selskapene) søker aktivt likestilling gjennom sysselsetting av begge kjønn. Begge kjønn skal ha like rettigheter.

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

 • Scana (og porteføljeselskapene) fremmer varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.
 • Scana (og porteføljeselskapene) skal være en ansvarlig og utviklende arbeidsgiver
 • Scana skal utvikles stabilt og lønnsomt ut ifra en god etisk og moralsk innstilling
 • Scana vil fokusere på likestilling og for å forhindre enhver form for diskriminering

12. Ansvarlig forbruk og produksjon

 • Scana Subsea bruker kun resirkulert stål. Høg kvalitet på produktene fører til lang levetid. 
 • Scana (og portefølje selskapene) skal drive miljøvennlige, profesjonelle og sikre bedrifter.  
 • Scana Skarpenord bruker fornybar energi i produksjonen og vil legge vekt på at underleverandører gjør det samme.

13. Stoppe klimaendringene

 • Scana oppfordrer porteføljeselskapene til å utvikle bærekraftige product some er så “rene” sommulig. Alle våre selskap jobber aktivt for å begrense utslipp, avfall til deponier og andre negative miljøpåvirkninger.
 • Flytende vind kan være den neste bølgen innen fornybar energi – og Scana Offshore er unikt posisjonert for å spille er viktig rolle i denne bransjen.

Konkrete eksempel på hvordan vi jobber for å oppnå målene: