Avholdt ekstraordinær generalforsamling

Scana ASA gjennomførte ekstraordinær generalforsamling i dag 6. januar 2022. Alle forslag på agendaen ble vedtatt. Vedlagt er protokoll fra generalforsamlingen. For ytterligere informasjon vennligst

Flaggemelding

Det vises til børsmelding fra Scana ASA («Selskapet») 15. desember 2021 vedrørende plassering av rettet emisjon på NOK 400 millioner til kurs NOK 1,40 (den

Ex reparasjonsemisjon i dag

Det vises til børsmeldinger fra Scana ASA 15. desember 2021 om gjennomføring av rettet emisjon og nøkkelinformasjon ved reparasjonsemisjon. Aksjen handler ex. retten til å

Meldepliktig handel

Det vises til melding fra Scana ASA 15. desember 2021 om gjennomføring av rettet emisjon. Følgende primærinnsidere tegnet og blitt tildelt aksjer betinget av endelig

Vellykket gjennomføring av emisjon

Bergen, 15. desember 2021. Det vises til børsmelding fra Scana ASA (OSE: SCANA) («Scana» eller «Selskapet») i dag vedrørende planlagt rettet emisjon på NOK 400-450