Notice
 / August 20, 2021

Scana har levert et andre kvartal med bra drift der samtlige segmenter leverer positiv EBITDA. Sammenlignet med fjoråret er det lavere kostnadsbase etter restruktureringene i 2020 samt bedret produktmiks i porteføljeselskapene som gir økt inntjening.Lønnsom drift og fokus på arbeidskapital bidrar til en solid kontantstrøm fra driften. Nøkkeltall for andre kvartal og første halvår 2021 ble som følger:

– Inntekter NOK 90 Millioner i Q2 (+8% fra Q2 20). For første halvår ble inntektene NOK 182 millioner (+14% fra samme periode i 20)

– EBITDA NOK 8 Millioner i Q2 (+100% fra Q2 20). For første halvår ble EBITDA NOK 15 millioner (+150% fra samme periode i 20)

– Ordrereserve pr Q2 NOK 126 millioner (-41% fra Q2 20)

– Netto rentebærende gjeld NOK 7 millioner (-95% fra Q2 20)

Vi har levert et kvartal og første halvår som viser vekst i både topplinje og EBITDA målt mot fjoråret. Ordreinngangen har imidlertid vært lavere enn forventet og skyldes i hovedsak at prosjekter har blitt utsatt, noe vi forventer vil bedres de neste kvartalene. Videre jobbes det aktivt for å levere på strategien om vekst gjennom M&A der vi fokuserer på elektrifisering av shipping- og offshorevirksomhet samt vindservice sier CEO Styrk Bekkenes.