Juridisk rådgiver/Legal Counsel

Scana er et børsnotert industrielt porteføljeselskap med eierskap i selskap innenfor offshore, elektrifisering og maritim sektor. Selskapets ambisjon er å skape aksjonærverdier gjennom aktivt eierskap i markedsledende porteføljeselskaper. Selskapets kontorer er lokalisert i Bergen.

Tilsettingsform:             fast

Søknadsfrist:                11. november 2023

ARBEIDSOPPGAVER

 • Løpende juridisk rådgivning særlig innenfor forretningsjuridiske felt som avtale- og kontraktsrett, generell selskapsrett, transaksjoner, personvern og arbeidsrett, avtale- og kontraktsrett
 • Deltagelse i gruppens strategiarbeid, prosjektutvikling og M&A arbeid
 • Bistå datterselskaper i forhandlinger og med kvalitetssikring av avtaler, herunder revisjon og videreutvikling av standard vilkår og betingelser
 • Bistå innenfor fagfelt som IT og HR, samt andre fellesfunksjoner ved behov
 • Aksjonær- og eierspørsmål, herunder børs- og verdipapirrett
 • Styresekretæroppgaver må påregnes
 • Kvalitetssikre innkjøp av eksterne juridiske tjenester
 • Bidra i generelt compliance-arbeid


KVALIFIKASJONER

 • Master i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen
 • God juridisk kompetanse
 • God forretningsinteresse og forståelse
 • God skriftlig engelsk/norsk formidlingsevne
 • Gode kunnskaper om bruk av digitale verktøy
 • Ønskelig med 3-5 års relevant erfaring
 • Bransjeerfaring innen olje- og energi


PERSONLIGE EGENSKAPER

 • Proaktiv, selvstendig og god gjennomføringsevne
 • Utadvendt og flink med folk
 • Ønske om å jobbe med et bredt spekter av juridiske oppgaver
 • Ønske om å jobbe i et aktivt industrielt eiermiljø med ulike type selskaper

VI TILBYR

Hos oss vil du få erfaring innenfor et bredt fagområde, samt personlige utviklingsmuligheter. Stillingen inngår i et arbeidsfellesskap med høy profesjonalitet og integritet. Vi kan tilby deg interessante arbeidsoppgaver i en dynamisk organisasjon med godt arbeidsmiljø og gode betingelser.

KONTAKT  
For ytterligere informasjon om stillingen, kontakt: Anette Netteland Dybvik | +47 416 67 787.
Vi gleder oss til å høre fra deg! Søknad og CV ønskes sendt til career@scana.no.