Investeringspolitikk

Scana skal være en aktiv og kompetent eier som skaper verdier gjennom profesjonelt og aktivt eierskap. Slik skal visjonen om å være et lønnsomt nordisk industrielt investeringsselskap nås.

Scanas porteføljeselskaper blir fulgt opp av investeringsdirektører som er tilknyttet Scana. Investeringsdirektørene er styreledere i porteføljeselskapene. Investeringsdirektørene har ansvaret for å lede Scanas eierskapsagenda, støtte porteføljeselskapene med strategisk forretningsutvikling og lede arbeidet med oppkjøps- og sammenslåingsprosesser.

Vår investeringsstrategi er tuftet på følgende fire prinsipper:

  • Scana investerer bare i selskap der Scana kan utvikle betydelige verdier gjennom aktivt eierskap
  • Selge seg ut av investeringer når andre eiere anses som bedre egnet til å videreutvikle verdier
  • Forstå og håndtere risiko profesjonelt
  • Forvalte kapital effektivt – fordele overskuddslikviditet til aksjonærene og innhente ny kapital for å finansiere attraktive muligheter