Om Scana ASA

Scana ASA er et investeringsselskap for ledende selskaper innen maritim virksomhet.

Scana har som mål å være et lønnsomt investeringsselskap og skaper aksjonærverdier gjennom aktivt eierskap.

Scana er notert på Oslo børs og har tre porteføljeselskaper:

Skarpenord er ledende leverandør av ventilstyresystemer.

Seasystems er en innovativ aktør innenfor, forankring, turreter og swivler til flytende produksjons- og lagerskip.

Subseatec er et av de mest erfarne spesialistbedriftene i verden når det gjelder stigerørsapplikasjoner til olje- og gassindustrien.