Om Scana ASA

Scana ASA er et investeringsselskap for ledende selskaper innen maritim virksomhet.

Incus Investor ASA har byttet navn til Scana ASA,, selskapet har hovedkontor i Stavanger. Scana har som mål å være et lønnsomt investeringsselskap og skaper aksjonærverdier gjennom aktivt eierskap.

Scana er notert på Oslo børs og har fire porteføljeselskaper:

Scana Skarpenord er ledende leverandør av ventilstyresystemer.

Scana Offshore er innovativ aktør innenfor systemer for offloading, forankring, turreter og swivler til flytende produksjons- og lagerskip.

Scana Subsea er et av de mest erfarne spesialistbedriftene i verden når det gjelder stigende applikasjoner i olje- og gassindustrien.

Scana Property er et holdingselskap for eiendomsselskaper.