Om Scana ASA

Scana ASA er morselskap for en gruppering av sterke utstyrs- og serviceleverandører til maritim industri.
Scana ASA har som mål å være et lønnsomt investeringsselskap, og skal skape aksjonærverdier gjennom aktivt eierskap. Selskapet er notert på Oslo børs og eier av flere kjente porteføljefirma.

Børsmelding
 / oktober 29, 2021
Posisjonering for vekst innen nye markedsområder.

Våre selskaper

Skarpenord

Selskapet er ledende leverandør av ventilstyresystemer.

Seasystems

Selskapet leverer innovative systemløsninger til segment som olje-og gass, fiskeoppdrett og flytende vindkraft.

Subseatec

Selskapet er et av de mest erfarne spesialistbedriftene i verden på stigerørsapplikasjoner til olje- og gassindustrien.