Om Scana ASA

Scana ASA er morselskap for en gruppering av sterke utstyrs- og serviceleverandører til maritim industri.
Scana ASA har som mål å være et lønnsomt investeringsselskap, og skal skape aksjonærverdier gjennom aktivt eierskap. Selskapet er notert på Oslo børs og eier av flere kjente porteføljefirma.

Børsmelding
 / mai 12, 2020

Våre selskaper

Scana Skarpenord

Selskapet er ledende leverandør av ventilstyresystemer.

Scana Subsea

Selskapet er et av de mest erfarne spesialistbedriftene i verden på stigerørsapplikasjoner til olje- og gassindustrien.

Scana Offshore

Selskapet leverer innovative systemløsninger innen offloading, forankring, turreter og swiveler til segment som olje-og gass, fiskeoppdrett og flytende vindkraft.

Scana Property

Selskapet ble etablert i 2012 og er holdingselskap for våre eiendomsselskaper.