Om Scana ASA

Scana ASA er morselskap for en gruppering av sterke utstyrs- og serviceleverandører til maritim industri.
Scana ASA har som mål å være et lønnsomt investeringsselskap, og skal skape aksjonærverdier gjennom aktivt eierskap. Selskapet er notert på Oslo børs og eier av flere kjente porteføljefirma.

Børsmelding
 / mars 26, 2021
Scana har bygd et godt fundament for videre vekst.

Våre selskaper

Skarpenord

Selskapet er ledende leverandør av ventilstyresystemer.

Seasystems

Selskapet leverer innovative systemløsninger innen offloading, forankring, turreter og swiveler til segment som olje-og gass, fiskeoppdrett og flytende vindkraft.

Subseatec

Selskapet er et av de mest erfarne spesialistbedriftene i verden på stigerørsapplikasjoner til olje- og gassindustrien.