Er du aksjonær i Scana?

Ønsker du innkallinger og annen informasjon elektronisk istedenfor i posten?

Følg punktene under:

✔ Pålogging gjennom din bank eller med Bank ID på www.euronextvps.no
✔ Gå til “My VPS” , deretter til VPS Investortjenester
✔ Logg inn Investortjenester
✔ Trykk på ditt navn øverst til høyre
✔ Velg «Investoropplysninger»
✔ Trykk på blå “endre” knapp 
✔ Sjekk at din e-post adresse er korrekt. (ev. oppdater denne)
✔ Velg JA til Elektroniske selskapsmeldinger /Investormelding på alle punkter under og opp til høyre
✔ Du vil motta en e-post, som sier at du har en melding i investortjenester, når VPS meldinger / innkallingen er sendt
✔ Logg deg inn på samme sted og hent VPS melding/ innkallingen i postkassen øverst til høyre
✔ Påmelding, fullmakt eller forhåndsstemmer (for de selskap som har dette) må gjøres i investortjenester under Hendelser – Generalforsamling
✔ Kontakte din VPS kontofører om du har spørsmål eller problemer med å sette opp dette

#smågrep #bærekraft #nullutslipp2050

More News