Innstilling fra valgkomiteen

Bergen 14. desember 2022: Det vises til børsmeldingen publisert av Scana ASA 28. november 2022 angående innkalling til ekstraordinær generalforsamling den 19. desember 2022.

Valgkomiteen har foreslått følgende personer som nytt styre i Scana ASA:

  • Dag Schjerven (styreleder)
  • Pål Selvik (styrets nestleder)
  • Marianne Lie
  • Rune Magnus Lundetræ
  • Ida Ianssen Lundh
  • Birgitte Feginn Angelil
  • Vidar Rabben

Se vedlegg for CV’er til nye styremedlemmer og valgkomiteens innstilling.

More News