Ny aksjekapital registrert

Bergen, 20. desember: Det vises til tidligere børsmelding der Scana ASA («Selskapet») kunngjorde tildeling av 47 161 775 nye aksjer til en tegningskurs på NOK 1.10 per aksje med bruttoproveny på ca NOK 52 millioner i en rettet emisjon. Kapitalforhøyelsen knyttet til utstedelsen av de 47 161 775 nye aksjene er nå registrert i Foretaksregisteret. Selskapets nye registrerte aksjekapital er NOK 440 582 901, hver med en pålydende verdi på NOK 1.0 per aksje. Hver aksje representerer én stemme på Selskapets generalforsamling.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Torvald Ulland Reiestad, CFO, tlf +47 979 87 895
Anette Netteland Dybvik, Head of IR, +47 416 67 787
ir@scana.no

More News