Rapport for 4.kvartal 2021

Justert EBITDA for Q4 2021 er likevel på nivå med tilsvarende periode i fjor, som følge av lavere kostnadsbase og bedre produktmiks. For helåret endte inntekter og justert EBITDA på nivå med fjoråret.

Nøkkeltall for fjerde kvartal og helår 2021 ble som følger:

  • Inntektene for Q4 ble NOK 62 millioner, noe som er en reduksjon på 25% fra Q4 20 justert for eiendomssalg. Justert EBITDA på NOK 2 millioner tilsvarer Q4 20
  • For hele 2021 ble inntektene NOK 305 millioner, noe som tilsvarer fjoråret justert for eiendomssalg. Justert EBITDA ble NOK 28 millioner, som tilsvarer fjoråret.


Et høydepunkt i fjerde kvartal og 2021 i sin helhet, var Scanas avtale om oppkjøp av PSW – en leverandør av produkter, systemer og tjenester til energibransjen og maritim industri.  Oppkjøpet ble gjennomført 11. januar 2022 og finansiert gjennom emisjon på NOK 400 millioner samt bankfinansiering på NOK 100 millioner. Dette sikrer Scana en unik posisjon i det grønne skiftet til de maritime næringene.

– Oppkjøpet av PSW gir oss et solid fundament for å bidra til dekarboniseringen av skipsfarten, offshoreindustrien, energibransjen og havbruksnæringen, og danner et godt grunnlag for å levere på strategien vår for vekst på dette området. Vi ser blant annet et stort marked for selskapets innovative løsninger for landstrøm, både nasjonalt og internasjonalt. PSW har i dag 40 prosent av det norske markedet for landstrøm, og opplever stor interesse fra Europa, sier Styrk Bekkenes, Scanas CEO.

Selv om bærekraftige teknologiløsninger blir hovedsatsingsområdet for det «nye» Scana, vil mer tradisjonelle produkter og tjenester til olje- og gassindustrien fremdeles utgjøre en viktig del av virksomheten. Også her opplever selskapet økt aktivitet.

For ytterligere informasjon om Scana, vennligst se www.scana.no eller kontakt:

Styrk Bekkenes, CEO Scana ASA
E-post: styrk.bekkenes@scana.no
Telefon: +47 40 40 35 20

Torvald Ulland Reiestad, CFO Scana ASA
E-post: Torvald.reiestad@scana.no
Telefon: +47 97 98 78 95

More News