Seasystems vant viktig havbrukskontrakt

Scana-eide Seasystems AS er tildelt kontrakt på leveranse av et forankringssystem til Nordlaks Oppdrett AS og deres Hydra-prosjekt.

– At vi inngår denne avtalen med Nordlaks, er en flott fjær i hatten for Seasystems. Vi har jobbet lenge med kontrakten, selvsagt i skarp konkurranse med flere andre gode tilbydere, og er glade for å ha vunnet fram med våre løsninger, uttaler en fornøyd daglig leder, Torkjell Lisland.

Torkjell Lisland, daglig leder i Seasystems

Seasystems har opparbeidet seg referanser og teknologi fra 30 års virke innen forankringsmarkedet. Basert på denne kunnskapen og samarbeid med langsiktige partnere, har Seasystems utviklet en kompakt og attraktiv løsning for kunden.  

Seasystems starter arbeidet på Hydra-prosjektet umiddelbart, og skal levere forankringssystemet i løpet av 2023/24. Prosjekteringen skal utføres i Norge, fabrikasjon av utstyr lenger sør i Europa, og integrasjonen i oppdrettsanlegget skal skje Tyrkia. Selve produksjonstanken (se faktaboks) skal fraktes fra Tyrkia til Norge og installeres i Vesterålen.

–  I 2020 leverte Seasystems forankring til Nordlaks sin imponerende fiskefarm, Jostein Albert. Å bli den fortrukne leverandøren av forankring til nok et prestisjeprosjekt innen havbruk, er det beste kvalitetsstempelet vi kan få. Seasystems fortsetter med denne kontrakten å øke markedsandelen innen mer bærekraftige segmenter, noe som er et viktig mål for selskapet, kommenterer Styrk Bekkenes, CEO i Scana ASA.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Styrk Bekkenes                                                            
CEO, Scana ASA                                                                   
+47 404 03 520                                                                         

Torkjell Lisland
Managing Director, Seasystems
+47 46 91 80 44


Fakta:
Nordlaks Oppdrett overtok i februar selskapene Hydra Salmon Company II og Hydra Pioner, og med det fire utviklingstillatelser og rettighetene til det semilukkede konseptet «produksjonstank». Produksjonstanken lages for oppdrett av atlantisk laks eller regnbueørret. Enheten får tett tak og vegger ned til 20 meter under havoverflaten. Den flytende farkosten er i underkant av 80 meter i diameter.

More News