Styret i Incus Investor ASA godkjente den 30. mars 2020 årsregnskapet for 2019. Årsregnskapet vil bli presentert for endelig godkjennelse på ordinær generalforsamling 8. mai 2020.

Total omsetning for gruppen ble i 2019 MNOK 364 med et driftsresultat (EBIT) på MNOK 10,6. Årsresultatet ble MNOK 9,3.
Det er ikke foretatt endringer i regnskapet etter rapporteringen av foreløpig regnskap presentert 28. februar 2020.
Styret foreslår ikke at det utbetales utbytte for regnskapsåret 2019.

Vedlagt følger oppstilling av resultat, balanse, kontantstrøm og egenkapital til konsernregnskapet 2019 med sammenlignbare tall.

Klikk her, for årsregnskap 2019. 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Styrk Bekkenes, CEO INCUS Investor ASA, Mobil +47 40 40 35 20
Kjetil Flesjå, CFO INCUS Investor ASA, Mobil: +47 90 04 12 13