Børsmelding
 / mars 31, 2020

Bekkenes AS har 31. mars 2020 kjøpt 320 019 aksjer i Incus Investor ASA til en gjennomsnittskurs på NOK 0,67 kr. 

Bekkenes AS eier etter kjøpet totalt 859.857 aksjer i Incus Investor ASA. Bekkenes AS er 100 % eid av CEO i Incus Investor ASA Styrk Bekkenes.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Kjetil Flesjå, CFO Incus Investor ASA, mobil: +47 900 41 213