Børsmelding
 / april 24, 2020

Incus-eide Scana offshore har blitt tildelt en kontrakt på levering av et fortøyningssystem til et FPSO prosjekt i Brasil

Leveransen består av forankringsutstyr som kjettingstoppere, jekker og vinsjer. FPSO-en skal ombygges i Asia og integrering av fortøyningssystemet vil bli utført på verftet.

Dette er Scana Offshore sin andre kontrakt på fortøyningsutstyr til en FPSO som skal operere i brasiliansk farvann.

Selskapet har de siste årene jobbet systematisk for å utvikle robuste og kostnadseffektive fortøyningsløsninger.
Prosjektet starter umiddelbart og skal fullføres i 2021.

For mer informasjon, kontakt:

Styrk Bekkenes | Konserndirektør | Incus Investor | +47 40 40 35 20 | styrk.bekkenes@incusinvestor.com

Torkjell Lisland | Daglig leder | Scana Offshore | +47 46 91 80 44 |  tli@scana.no

Fakta Scana Offshore AS og Incus Investor ASA
Scana Offshore AS leverer innovative systemløsninger innen forankring til olje & gass, fiskeoppdrett og flytende vindkraft. Selskapet har hovedkontor i Vestby i Norge. Scana Offshore er heleid av Incus Investor ASA som er notert på Oslo Børs OSEBX.

Les mer om Scana Offshore og Incus Investor på www.scanaoffshore.no  og  www.incusinvestor.com