Det vises til børsmelding 17. april 2020 vedrørende innkalling til ordinær generalforsamling. Valgkomiteens forslag til ny valgkomite som angitt i agendaen punkt 14 er endret.

Som valgkomité foreslås Per A. Ravnestad (leder), John Arild Ertvaag og Carl Christian Krefting. Det vil bli redegjort for valgkomiteens forslag i generalforsamlingen.