Ny innstilling til ordinær generalforsamling 8. mai 2020 og begrunnelse følger i vedlegg her.