Børsmelding, News
 / mai 25, 2020

Som et ledd i byggingen av sterke maritime merkevarer, endrer Scana ASAs porteføljeselskaper Scana Skarpenord, Scana Offshore og Scana Subsea navn til henholdsvis Skarpenord, Seasystems og Subseatec.

Fra Scana Skarpenord til Skarpenord

Scana Skarpenord er i dag en av markedets ledende leverandører av hydrauliske ventilstyresystemer til olje-, gass- og skipsbyggingsindustrien. I tillegg til ventilstyringssystem, satses det også på ettermonteringer og service knyttet til egne produkter. Selskapet endrer nå navn fra Scana Skarpenord til bare Skarpenord.

– Skarpenord er et veletablert og godt navn, som både reflekterer en flott industrihistorie fra Rjukan de siste 60 årene og er anerkjent i inn og utland. Med navneendringen ønsker vi nå å rendyrke Skarpenord-navnet. Selskapet skal fortsette å ha en unik posisjon i markedet, og vil satse på produktutvikling slik at vi tilpasser oss kundenes behov i dag og i fremtiden, sier konserndirektør Styrk Bekkenes i Scana ASA.

Scana Skarpenord ble etablert på slutten av 1960-tallet som en avdeling i Norsk Hydro, Rjukan Fabrikker. I 1985 gikk Skarpenord ut av Norsk Hydro og ble et selvstendig selskap, og i 1989 ervervet Scana Industrier selskapet.

Skarpenord holder fram som en del av Scana-grupperingen. Les mer på www.skarpenord.no


Scana Offshore blir Seasystems
Selskapet vi i dag kjenner som Scana Offshore, ble etablert i 1953. Organisasjonen er liten og effektiv, med fokus på høy kompetanse og stor fleksibilitet innen sitt område.

Scana Offshore har de siste fire årene justert strategien inn mot det grønne skiftet. Fra å være en ren leverandør av utstyr til olje- og gassindustrien, fokuserer selskapet nå i større grad på fiskeoppdrett og flytende vindkraft – og har de siste årene hatt sitt gjennombrudd i begge disse markedene. Scana Offshore fikk blant annet skikkelig fotfeste i markedet for flytende vindkraft i april 2020 fikk, med en solid kontrakt på forankring til Hywind Tampen-prosjektet.  

– Selskapets endrer nå navn til Seasystems, som er et bredere og mer fleksibelt navn for dagens virksomhet. Vi er nå aktive i flere segment, noe som gir oss en god spredning i flere bransjer. Nytt navn understøtter den nye satsingen, og selskapet tar nye og spennende steg i riktig retning – med fokus på en bærekraftig utvikling, konstaterer Styrk Bekkenes.

Seasystems holder fram som en del av Scana. Les mer på www.seasystems.no

Subseatec ser dagens lys
Scana Subsea ble etablert i 2009, men har nordisk industrihistorie som strekker seg flere hundre år tilbake i tid.  Selskapet leverer høykvalitets stålprodukter spesialtilpasset kundens behov innen olje og gass, og er en av de mest erfarne spesialistbedriftene i verden innen smidde stigerørsapplikasjoner. Nå skifter også denne Scana-datteren navn, og blir hetende Subseatec.

– Selskapet har hatt en svært god start på 2020, og opplever nå en rekordstor ordrereserve. Den gir oss en større forutsigbarhet for fremtiden, sier en fornøyd Styrk Bekkenes.

Subseatec holder fram som en del av Scana. Les mer på www.subseatec.se

****

Se også: Incus Investor blir Scana ASA


For spørsmål knyttet til navneendringene, ta gjerne kontakt med daglig leder på hver lokasjon: 

Scana (tidl. Incus Investor)
Styrk Bekkenes | CEO/Konserndirektør | styrk.bekkenes@scana.no | +47 40 40 35 20

Skarpenord (tidl. Scana Skarpenord)
Egil Kjeldsen | Managing Director | egil.kjeldsen@skarpenord.no | +47 96 22 95 82

Seasystems (tidl. Scana Offshore)
Torkjell Lisland | Managing Director | torkjell.lisland@scana.no | +47 46 91 80 44

Subseatec (tidl. Scana Subsea)
Peter Jansson | Administrerende direktør |  peter.jansson@scanasubsea.se | +46 550 25392