Høsten 2015 vedtok FN bærekraftsmålene. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene innen 2030. Scana er stolte over å ta del i arbeidet, i form av å støtte en global organisasjon som setter fokus på samfunnsansvar og bærekraft.

Scana har valgt ut fire av målene, der vi satser ekstra i tiden som kommer. En av målene som er valgt er nummer fem, «likestilling mellom kjønnene». I den anledning har Scana donert penger til  Leger Uten Grenser’s viktige arbeid i Sierra Leone.

Hva skjer i Sierra Leone?

Leger Uten Grenser bygger sykehus i Sierra Leone for å redusere den høye mødre- og barnedødeligheten i landet, samt bidra til å bygge opp det svake helsesystemet. Kenama er den tredje største byen i Sierra Leone, der det er bygd sykehus som drives og utvides for å øke tilgangen på kvalifisert helsehjelp før flere liv går unødig tapt.

Scana øremerker donasjonen til dette spesifikke prosjektet, fordi vi ser viktigheten av å åpne nye sykehus i området.