Rapport 1. halvår 2020: Ny strategi med spisset satsning mot de maritime bransjene. God ordreinngang med høy ordrereserve sikrer bra aktivitet.

Scana har gjennomført en grundig strategiprosess, og det ble på generalforsamlingen i mai 2020 vedtatt at selskapet strategi skal endres til å bli et globalt maritimt selskap med fokus på utstyr og servicetjenester til den globale skipsnæringen og olje- og gassindustrien, hvor navneendring og flytting av hovedkontor til Bergen er en del av denne prosessen.

Scana ASA fikk i 2. kvartal inntekter på NOK 83 millioner (NOK 112 millioner i samme periode 2019) og et positivt driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på NOK 4 millioner (NOK 6 millioner).

For 1.halvår var inntektene NOK 159 millioner (NOK 190 millioner i samme periode i 2019) og EBITDA på NOK 6 millioner (NOK 6 millioner).

Ordreboken ved utgangen av 2. kvartal var på NOK 250 millioner (NOK 235). Netto rentebærende gjeld er pr 30.06.20 på NOK 73 millioner (NOK 53 millioner på samme tidspunkt i 2019).

-Vi har levert et kvartal og første halvår som viser lønnsomhet og fortsatt bra økning i ordrereserven i konsernet sier Styrk Bekkenes. Konsernsjefen er i sum fornøyd med at konsernet kan vise til både økt ordreinngang i et krevende marked. Vedlagt følger selskapets kvartalsrapport for 2.kvartal og første halvår 2020 godkjent den 21. august 2020.

Les kvartalsrapport, Q2 2020:
For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Styrk Bekkenes | CEO | Scana ASA | +47 40 40 35 20
Kjetil Flesjå | CFO | Scana ASA | +47 90 04 12 13