Børsmelding
 / januar 11, 2022
Ny registrert aksjekapital.

Bergen, 11. januar 2022. Det vises til børsmeldinger fra Scana ASA (OSE: SCANA) («Scana» eller «Selskapet») 15. desember 2021 om kjøp 100 % av aksjene i PSW Holding I AS, som er morselskapet i PSW Group (“Transaksjonen”), og gjennomføring av rettet emisjon med brutto proveny på ca. NOK 400 millioner (den «Rettede Emisjonen»). Den Rettede Emisjonen ble godkjent ved utstedelse av totalt 285 909 295 nye aksjer («de Nye Aksjene») i Scanas ekstraordinære generalforsamling 6. januar 2022, jf. børsmelding samme dato.

Selskapet meddeler med dette at Transaksjonen i dag har blitt gjennomført i samsvar med aksjekjøpsavtalen. Videre har kapitalforhøyelsen i den Rettede Emisjonen blitt registrert i Foretaksregisteret. Scanas aksjekapital utgjør etter dette NOK 393 421 126, fordelt på 393 421 126 aksjer, hver pålydende NOK 1. Samtidig har valget av Morten Blix som nytt styremedlem i Selskapet blitt registrert.

De Nye Aksjene vil ikke bli notert eller handlebare på Oslo Børs før et noteringsprospekt er godkjent av Finanstilsynet og offentliggjort. I påvente av slik notering, vil de Nye Aksjene bli registrert i VPS under separat ISIN NO0011202111 og registreres på Euronext NOTC med forventet opptak fra og med 12. januar 2022 med separat handelssymbol.

De Nye Aksjene er forventet å bli registrert med Scanas ordinære ISIN (NO 0003053308) og deretter bli notert og handlebare på Oslo Børs under Selskapets ordinære handelssymbol «SCANA» i februar 2022.

Styrk Bekkenes, konserndirektør i Scana ASA.

Styrk Bekkenes, konserndirektør i Scana, er meget godt fornøyd etter at kjøpet av PSW Group i dag ble gjennomført.
Med denne transaksjonen tar Scana et nytt og viktig steg mot vårt uttalte mål om å være en sterk utstyrs- og tjenesteleverandør til den maritime næringen, sier Bekkenes. Grunnlaget for sammenslåingen er at PSW har produkter og tjenester som vi anser som ekstremt spennende for overgangen til et mer bærekraftig samfunn, og som har et betydelig markedspotensial både i Norge og internasjonalt. Selskapene forankrer nå en felles strategi og gleder seg stort til å utvikle en ny industriell tungvekter med fotfeste på Vestlandet, utdyper konserndirektøren.

For mer informasjon rundt sammenslåingen vises til børsmelding av 15. desember 2021 kl. 17:09 (https://newsweb.oslobors.no/message/549476).

For ytterligere informasjon om Scana, vennligst se www.scana.no eller kontakt:

Styrk Bekkenes, CEO Scana ASA
E-post: styrk.bekkenes@scana.no
Telefon: +47 40 40 35 20

Torvald Ulland Reiestad, CFO Scana ASA
E-post: Torvald.reiestad@scana.no
Telefon: +47 97 98 78 95

Oddbjørn Haukøy, CEO PSW Group
E-post: obh@psw.no
Telefon: +47 91 17 19 14