Historie

Gjennom sine porteføljeselskaper forvalter Scana nordisk industrihistorie som strekker seg flere hundre år tilbake i tid.

Scanas forløper Scana Industrier ble etablert som selskap i 1987, da ScanArmatur AS og ScanPaint AS ble ervervet. Fram til selskapet ble børsnotert i 1995 kjøpte det opp flere selskaper, blant annet aktuator- og ventilkontrollprodusenten Skarpenord, stålverkene Stavanger Staal AS og Björneborg Järnverk AB, samt Booforge AB. Sistnevnte selskap ble etablert i Karlskoga så tidlig som 1646.

Viktige hendelser siden 2012: 

2012
Scana Property
Etablering av Scana Property AS med datterselskapene Scana Eiendom Jørpeland og Scana Eiendom SSA. Også Fjordbris blir en del av Scana. Scana Property eier 50,1% av Fjordbris AS.Etablering av Scana Propulsion AS der selskapene Scana Volda, Scana Mar-El, Scana Singapore, Scana Shanghai Trading, Scana Zamech og Scana Propulsion USA blir lagt inn.
2012
2013
Ny ledelse
Ny ledelse og nytt styre kommer på plass og starter prosessen mot å bli et mer rendyrket investeringsselskap. Samme år selger Scana sin 80 prosent eierandel i Leshan Scana Machinery til en lokal aktør i Kina. Veiskjær-avdelingen i Scana Steel Stavanger skilles ut i eget selskap og får navnet Scana Industrial Products AS. Selskapet selges i fjerde kvartal til ansatte og lokale investorer. Scanas eiendomsportefølje i Strand kommune fisjoneres inn i to nyetablerte eiendomsselskaper for å styrke fokuset på eiendomsutvikling.
2013
2014
Scana Energy Holding
Scana Energy Holding etableres og blir eier av alle svenske datterselskap, unntatt Scana Property AB Scana selger også deler av forretningsområdet Offshore gjennom salget av Scana Offshore Technology AS, Scana Offshore Services Inc i Houston og servicedelen av Scana Offshore Vestby AS. Alle tre selges til HitecVision. Scanas eiendom i Volda kommune overdras til et nyetablert eiendomsselskap.
2014
2015
Strategi
Selskapets strategi blir lagt om fra å være et industrikonsern til et eierselskap med porteføljeselskaper. Visjonen bak omorganiseringen er å være et lønnsomt industrielt investeringsselskap. Scana Steel Söderfors selges til PE-selskapet Garden Growth AB, og samme år ble Scana Steel Stavanger og Scana Zamech i Polen erklært konkurs.
2015
2016
Incus Investor
For å synliggjøre den nye strategien vedtatt året før, velger selskapet å skifte navn til Incus Investor. Det omstrukturerte selskapet skal være en god, aktiv og langsiktig eier for nordiske industriselskaper. Porteføljeselskapene har under den nye strategien mer frihet, men også større ansvar for drift og resultater. Dette året selges Scana Machining til Motala, og deler av stålverkseiendommen på Jørpeland selges til MT Eiendom. Scana Property i Karlskoga blir også solgt i 2016.
2016
2017
Porteføljen styrkes
Arbeidet med å utvide og styrke porteføljen fortsetter. Scana Steel etablerer Scana Steel USA Ltd i Illinois sammen med National Tool Manufacturing Inc. Scana Propulsion med datterselskapene Scana Volda, Scana Mar-El, Scana Singapore, Scana Shanghai Trading og Scana Propulsion USA blir solgt til Brunvoll.
2017
2020
Scana ASA
Investeringsselskapet Incus Investor skifter navn til Scana ASA og staker ut en ny kurs som morselskap med et aktivt eierskap i en voksende gruppering av maritime tjenesteleverandører.
2020